غدير نقش ولاي علي به سينه ما


غدير عيد همه عمر با على بودنغدير آينه‏دار على ولى الله ستغدير حاصل تبليغ انبيا همه عمرغدير نقش ولاى على به سينه ماستغدير يك سند زنده، يك حقيقت محضغدير از دل تنگ رسول عقده گشاستغدير صفحه تاريخ وال من والاهغدير آيه توبيخ عاد من عاد استهنوز لاله «اكملت دينكم» رويدهنوز طوطى «اتممت نعمتى» گوياستهنوز خواجه لولاك را نداست بلندكه هر كه را كه پيمبر منم، على مولاستبگو كه خصم شود منكر غدير، چه باككه آفتاب، به هر سو نظر كنى پيداستچو عمر صاعقه كوتاه باد دورانشخلافتى كه دوامش به كشتن زهراس

حاج غلامرضا سازگار